POLITICA PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ÎN CADRUL SOCIETĂȚII

TIMI E-BIKE CURIER SRL

Protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă o importantă latură a activităţii noastre, iar în acest sens ne dorim să vă garantăm un standard înalt de transparenţă şi confidenţialitate.

Acţionam cu maximă diligenţă în ce priveşte aplicarea prevederilor Regulamentului General privind Protecția Datelor 2016/679/UE referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, dar şi a celorlalte prevederi din legislaţia naţională privind protecţia datelor personale.

 1. Calitatea TIMI E-BIKE CURIER SRL față de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și datele sale de identificare

 

TIMI E-BIKE CURIER SRL, cu sediul social în Timișoara Str. Burebista nr. 11, ap. 1, punct de lucru Str Fratii Buzesti nr.18, CUI: 41266051 (TIMI E-BIKE sau Societatea) are calitatea de operator în ceea ce privește prelucrarea datelor cu carater personal furnizate de dumneavoastră. În situații excepționale, Societatea  poate avea și calitatea de operator asociat.

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal se aplică în toate relaţiile pe care Societatea le desfăşoară atât cu clienţii acesteia, cât şi cu partenerii de afaceri, furnizorii sau cu oricare alte persoane cu care intră în raporturi de colaborare, conlucrare sau asociere. De asemenea, prezenta politică de prelucrare a datelor cu caracter personal se aplică datelor colectate prin intermediul paginii de internet www.e-bikecurier.ro/dar şi altor date colectate prin intermediul serviciului de e-mail.

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate, scopul și temeiul legal,

În cazul în care sunteți clienții noștrii sau potențiali clienți

Scop Categorii de date cu caracter personal Temei de prelucrare
Comunicarea cu dvs. Date de contact Temeiul de prelucrare a datelor cu caracter personal este reprezentat de executarea contractului nostru.
Furnizarea serviciilor Nume, prenume, adresa, nr. telefon, adresă de email, informații privind bunurile achiziționate.

 

Informații privind expedierile și serviciile.

 

Acestea vor include numărul de urmărire a expedierii, informații despre rutarea expedierii, date despre locație, starea expedierii, locația de livrare, tipul de ambalare, numărul de bucăți, greutatea, imaginea coletului și informații vamale

Temeiul de prelucrare a datelor cu caracter personal este reprezentat de executarea contractului nostru.
Trimiterea articolelor relevante sau newslettere Numele dumneavoastră, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de fax, adresa, precum și alte date cu caracter personal pe care este posibil să ni le comunicați în mod direct Temeiul de prelucrare este reprezentat de consimțământul dumneavoastră expres dacă nu sunteți clientul nostru și temeiul legitim daca sunteți deja clientul nostru și va trimitem informări relevante pentru relația noastră contractuală.
Îndeplinirea unei obligaţii legale impusă de legislaţia naţională şi de asemenea, pentru respectarea hotărârilor judecătoreşti Numele prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de fax, adresa, precum și alte date cu caracter personal pe care ni le puteți pune la dispoziție în mod direct, astfel cum acestea sunt necesare în vederea îndeplinirii scopurilor respective Temeiul de prelucrare este reprezentat de obligația legală ce incumbă operatorului.

 

În cazul în care sunteți un reprezentant sau persoană de contact a unui client sau potențial client al TIMI E-BIKE  – persoană juridică

Scop            

 

Categorii de date cu caracter personal Temei de prelucrare
Comunicarea cu dvs. Date de contact Temeiul de prelucrare a datelor cu caracter personal este reprezentat de executarea contractului dintre TIMI E-BIKE și compania pe care o reprezentați.
Furnizarea serviciilor Nume, prenume, adresa, nr. telefon, adresă de email, informații privind bunurile achiziționate

 

Temeiul de prelucrare a datelor cu caracter personal este reprezentat de executarea contractului dintre TIMI E-BIKE și compania pe care o reprezentați.
Trimiterea articole relevante sau newslettere Numele dumneavoastră, funcția pe care o deține în cadrul companiei pe care o reprezentați și, în funcție de modalitatea de comunicare aleasă, adresa de e-mail ori numărul de telefon Temeiul de prelucrare este reprezentat de consimțământul dumneavoastră expres dacă nu sunteți clientul nostru și temeiul legitim daca sunteți deja clientul nostru și va trimitem informări relevante pentru relația noastră contractuală.

 

În cazul în care utilizați site-ul nostru

Scop Categorii de date cu caracter personal Temei de prelucrare

 

Efectuarea unei comenzi online prin completarea formularului. Numele și prenumele dumneavoastră, adresa de e-mail, nr. de telefon si adresa dumneavoastră și a destinatarului. Temeiul de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru acest scop este temeiul legitim al TIMI E-BIKE pentru a putea onora comanda dus. Datele dvs. nu vor fi folosite de Societate în alt scop și  vor fi stocate atât timp cât este necesar îndeplinirii scopului.
Funcționalitatea website-ului nostru și posibilitatea dvs. de a-l accesa – pentru mai multe detalii a se consulta Politica de cookie Date prelucrate prin intermediul cookie-urilor utilizate strict pentru funcționalitatea site-ului, adresa IP, data și ora solicitării, diferența de fus orar față de ora medie  (GMT), conținutul cerinței (pagină concretă), starea accesului / HTTP cod de stare, cantitate transmisă de date, site web de pe care vine solicitare, browser, sistemul de operare și interfața sa, limba și versiunea software-ului browser-ului Temeiul de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru acest scop este temeiul legitim al TIMI E-BIKE care constă în asigurarea funcționalității website-ului și vizibilitatea business-ului în mediul online. În plus, în caz de atac cibernetic, avem comisii de aplicare a legii cărora trebuie sa le furnizeazăm informațiile necesare în scopul aplicării legii, în acest caz temeiul legitim va fi art. 6 alin. 1 lit. c, îndeplinirea obligațiilor legale aplicabile. Pentru celelalte categorii de cookie-uri uitilizate, temeiul prelucrării este consimțământul dumneavoastră.
Efectuării de statistici, respectiv de îmbunătățirea relației cu dvs. prin intermediul cookie-urilor – pentru mai multe detalii a se consulta Politica de cookie Preferințe, comportamentul dvs. Temeiul de prelucrare este reprezentat de consimțământul dumneavoastră expres.

 

 1. Accesul la datele cu caracter personal- destinatari

 

Nu vom dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal terţilor, însă este posibil ca pentru asigurarea unei bune gestionări a raporturilor juridice existente să dezvăluim datele dumneavoastră de contact afiliaţilor nostri din cadrul Societatății, dacă acest lucru este necesar şi reprezintă interesele dumneavoastră.

În acest sens, vă informăm că utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni (persoane împuternicite de operator). Vom accesa doar acele servicii care oferă garanții suficiente pentru protecția datelor dumneavostră cu caracter personal. Vă prezentăm lista serviciilor pe care le accesăm și categoriile de date furnizate acestora:

 • Servicii SMTP (comunicare e-mail) – adresa de e-mail;
 • Servicii newsletter – adresa de e-mail, nume, prenume, număr de telefon;
 • Servicii de facturare – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă, date de identificare înscrise în cartea de identitate;
 • Servicii de curierat/poștă – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 • Servicii de trimitere SMS – numărul de telefon;
 • Servicii de comentarii – nume, prenume, e-mail;
 • Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresă, serie și număr ale cărții de identitate.

 1. Stocarea datelor cu caracter personal

Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Datele dvs. cu caracter personal sunt stocate în condiții de securitate pe serverul companiei astfel:

 • timp de 5 ani, în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal indicate în facturi;
 • timp de 3 ani, în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal prelucrate în scopul procesării comenzilor, respectiv în scopul plăților online;
 • o durată de timp egală cu perioada existenței consimțământului dvs., în ceea ce privește adresa dvs. de e-mail utilizată în scop de marketing;
 • o durată de 3 ani de la data rezolvării reclamațiilor și sesizărilor dvs. ori a altor solicitări suport, în ceea ce privește datele cu caracter personal prelucrate în scopurile respective;
 • alte perioade ce vă vor fi aduse la cunoștință în funcție de prelucrarea ce are loc față de datele dvs. cu caracter personal.

 1. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal prelucrate de către TIMI E-BIKE  nu sunt transferate în țări care nu fac parte din Uniunea Europeană.

 1. Securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal privind prelucrarea de date cu caracter personal

TIMI E-BIKE a implementat măsuri de securitate adecvate pentru protejarea datelor furnizate de dumneavoastră împotriva accesului neautorizat, distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării sau dezvăluirii, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală, in conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016.

 

TIMI E-BIKE prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal cu respectarea următoarelor principii:

 • principiul prelucrării în mod legal, echitabil și transparent
 • principiului limitării scopului pentru care se prelucrează datele cu caracter personal
 • principiul minimizării datelor cu caracter personal
 • principiul prelucrării doar a datelor valabile/„la zi”
 • principiul limitării perioadei de stocare
 • principiul integrității și confidențialității
 • principiul responsabilității.

 1. Prevederi speciale legate de minori

TIMI E-BIKE nu urmărește în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atenție deosebită se acordă pentru a se asigura că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează în conformitate cu cerințele +Regulamentului, articolul 8 și în cazuri strict determinate.

TIMI E-BIKE nu realizează activități promoționale de marketing direct față de minori.

Minorii care au împlinit vârsta de 14 ani pot achiziționa produse sau servicii și solicita și primi comunicații de la TIMI E-BIKE numai dacă au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii.

De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu.

Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii, și având în vedere cele de mai sus.

 1. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

1.    Dreptul la informare Aveți dreptul la informare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal efectuată de către TIMI E-BIKE, drept care este respectat în principal prin prezenta informare.
2.    Dreptul de acces la date Aveți dreptul de a obține confirmarea din partea TIMI E-BIKE cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare, respectiv modalitatea în care vă sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc.
3.    Dreptul la rectificare  Aveți dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către TIMI E-BIKE a datelor cu caracter personale inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete.
4.    Dreptul de ștergere a datelor, fără întârzieri nejustificate

„dreptul de a fi uitat”

Aveți dreptul de a solicita TIMI E-BIKE să șteargă datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrează. Acest drept nu este unul absolut, ci se sub anumite condiții. Astfel, vă informăm că că demersul solicitat e posibil:

§  la expirarea duratei prelucrării;

§  dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopul prelucrării;

§  dacă se retrage consimțământul și nu există alt temei al prelucrării;

§  dacă vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

§  dacă prelucrarea e ilegală;

§  dacă ștergerea e obligatorie prin lege.

 

De asemenea, este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice.

5.    Dreptul la restricționarea prelucrării Restricționarea prelucrării se poate solicita atunci când constatați că:

§  datele nu sunt exacte;

§  prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii;

§  TIMI E-BIKE nu mai are nevoie de date, dar dumneavoastră le solicitați pentru o acțiune în instanță și acestea nu au fost încă șterse;

§  vă opuneți prelucrării.

 

TIMI E-BIKE poate continua prelucrarea datelor restricționate dacă e necesar pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, ori protejarea/apărarea unei persoane însă doar cu consimțământul user-ului/vizitatorului.

6.    Dreptul de portabilitate a datelor Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către TIMI E-BIKE către un alt operator de date indicat de dumneavoastră.
7.    Dreptul la opoziție Aveți dreptul să vă opuneți la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

§  în orice moment, în cazul în care prelucrarea are la bază un interes legitim și ceva din situația dumneavoastră concretă vă face să aveți obiecțiuni referitoare la prelucrarea pe acest motiv, cu excepția cazurilor în care poate demonstra că TIMI E-BIKE are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță

§  în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, în cazul în care datele care vă vizează sunt prelucrate în scop de marketing direct.

8.    Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate  Aveți dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
9.    Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sau instanțelor competente Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați persoanei de contact desemnată în acest sens la următoarea adresă de e-mail: office@e-bikecurier.ro.

De asemenea, în cazul în care TIMI E-BIKE v-a încălcat unul dintre drepturile mai sus menționate, aveți dreptul de a depune o plângere la ANSPCP folosind formularul model regăsit pe site-ul www.dataprotection.ro pe care să o transmiteți fie pe adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro sau la sediul acestora din București, Sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30,cod poștal 010336.

Totodată, vă puteți adresa și instanțelor de judecată competente.

TIMI E-BIKE însă dorește ca orice conflict/diferend ivit să fie rezolvat pe cale amiabilă și are toată disponibilitatea în acest sens.

 1. Actualizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

În situaţia în care intervin modificări cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal vă rugăm să ne comunicaţi aceste modificări fie prezentându-vă personal la sediul nostru TIMI E-BIKE CURIER SRL, Timișoara, Timiș Str. Burebista 11, ap. 1, cod postal 300650, sau prin E-mail pe office@e-bikecurier.ro . În cazul trimiterii prin email, cererea se va considera primită doar în momentul confirmării emailului de către un reprezentant al sociatății TIMI E-BIKE CURIER SRL SRL.

Nu ne asumăm răspunderea pentru niciun fel de pierdere rezultată din neconformitatea datelor cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră societății TIMI E-BIKE CURIER SRL.